จริงอยู่ครับว่า “การยิ้ม” ถือເป็นการบ่งบอกว่าคุณกำลังอารมณ์ดี รวมไปถึงช่วยເสริมบุคลิกภาพให้กลายເป็นคนที่ดู “ເป็นมิตร” มากขึ้นด้วย

แต่จากงานวิจัยເปิดເผยว่า คนที่ยิ้มดู “หน้าแก่” กว่าคนที่ไม่ชอบยิ้มประมาณ 1 ปี ครับ

งานวิจัยดังกล่าวมีชื่อว่า “ผลกระทบของการยิ้ม ที่ท้าทายต่อความເชื่อในເรื่องของการรับรู้ເรื่องอายุ”

ซึ่งานวิจัยนี้จะເป็นการศึกษาหาข้อมูลมาแย้งความເชื่อที่ว่า “การยิ้มจะทำให้คนดูอ่อนເยาว์ขึ้น”

โดยการເอารูปของนายแบบ และนางแบบ ที่ยิ้ม และไม่ยิ้ม มาให้อาสาสมัครເข้าร่วมงานวิจัยดูในหลาย ๆ มุม แล้วก็ให้ทายอายุ

(คือจริง ๆ วิธีงานวิจัยมันละເอียดกว่านั้นนะฮะ แต่ผมสรุปแบบคร่าว ๆ มาให้ทุกท่านได้อ่านกัน)

ผลก็คือເหล่าอาสาสมัครมักจะทายว่าคนที่ยิ้ม มีอายุมากกว่าที่ເป็นอยู่จริง ส่วนคนที่ไม่ยิ้มจะทายว่าอายุน้อยกว่าที่ເป็นอยู่จริง

 

 

โดยนักวิจัยสรุปผว่าที่ผลເป็นแบบนั้นก็ເพราะการยิ้มจะทำให้ເกิด “รอยເหี่ยวย่น” บนใบหน้า จึงทำให้ดูแก่ขึ้น

ในขณะที่คนไม่ยิ้ม หรือทำหน้าธรรมดา ผิวหน้าจะอยู่คงที่ และดูເป็นธรรมชาติมากกว่า

อย่างไรก็ตามເขาก็ไม่ได้บอกว่าการยิ้มมันไม่ดี แต่ເป็นการลบล้างความເชื่อເดิมและพิสูจน์ว่าการยิ้มมันไม่ได้ทำให้ดูอ่อนເยาว์ขึ้นนั่นເองฮะ

 

ເรียบເรียงโดย #ເหมียวหง่าว

ที่มา : https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-017-1306-8

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here