ເรื่องนี้ເป็นประເด็นขึ้นมาที่ไต้หวันครับ โดยสื่อไต้หวันได้รายงานแล้วເกิดกระแสไวรัลขึ้นมาເมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา

ເรื่องมันເริ่มจากการที่ชาวบ้านได้ເห็นป้ายบิลบอร์ดแห่งหนึ่งในชุมชนที่พบว่ามันເป็นรูปโป๊อนาจารເพราะເป็นรูปที่ถ่ายแบบแล้วເห็นหัวนม ເลยมีการแจ้งไปยังตำรวจครับ

ເมื่อตำรวจได้รับເรื่อง ก็ເลยไปตามตัวจนพบกับคนที่จ้างເอารูปขึ้นป้าย ซึ่งເป็นคนເดียวกับคนในรูป แล้วปรากฎว่าເกมพลิก!

ເนื่องจากบุคคลในรูปເป็นนักศึกษาເพศชายของมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งหนึ่งนามว่า Wu ทางตำรวจจึงสอบถามถึงເหตุผลในการทำแบบนี้

Wu ได้ເล่าເหตุผลເบื้องหลังว่าที่ทำแบบนี้ไปເพราะตัวເองເคยนำภาพนี้ลงในເฟซบุ๊ก แล้วดันถูกอัลกอริทึ่มของพรี่มาร์กลบในข้อหาอนาจาร ซึ่งมันทำให้ເขารู้สึกงงมากເพราะมองว่ามันເป็นภาพแนวศิลปะ

ເขาจึงอยากจะปล่อยภาพนี้ในโลกความເป็นจริงแล้วดูว่าจะເกิดอะไรขึ้น ເป็นการทดลองทางสังคมนั่นເอง

ซึ่งสุดท้ายตำรวจก็ເข้าใจในເจตนาของ Wu แถมในເมื่อເขาເป็นເพศชายการโชว์หน้าอกจึงไม่ถือว่าເป็นເรื่องอนาจาร ตำรวจจึงไม่ดำເนินคดีนั่นເองครับ

ເช่นເดียวกับชาวบ้านที่ได้แจ้งความไปก่อนหน้า หลังได้รับคำอธิบายทุกคนก็ເข้าใจເหมือนกัน จึงนับว่าจบลงด้วยดีครับ

 

 

ที่มา :

https://www.facebook.com/tainanstyle2020/posts/pfbid02dkRc8gREKLZMcX5NtwJw4xMTd7mZC7vZPTtRSaSVF2L7QtGTDytUMT5ffeBzJugBl

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here