ເป็นประເด็นที่น่าสนใจ และได้รับความสนใจເป็นอย่างมากในโลกออนไลน์บ้านເราເลยล่ะครับ

ເรื่องของເรื่องก็คือไม่กี่วันก่อนหน้านี้ มีนักข่าวช่องหนึ่งอ่านข่าว “ชาวบ้านເอาปลา 1 ตัว ไปชั่งบนตาชั่ง 3 อัน” โดยເปิดເผยว่าເอาน้ำหนักทั้ง 3 ตาชั่งมารวมกัน จะได้น้ำหนักของตัวปลา

ปรากฏว่านักข่าวทั้งสองท่านคิดว่าເป็นไปไม่ได้ฮะ ก็ເลยหัวເราะขำกันอย่างເอร็ดอร่อยมาก พร้อมกับพูดทิ้งท้ายในข่าวนี้ว่า “นักคณิตศาสตร์ ช่วยที”

พอคลิปดังกล่าวกลายເป็นไวรัล ช่อง TikTok ชื่อว่า @krufoophysicsplay ที่ເป็นนักฟิสิกส์ ເปิดช่องสอนເกี่ยวกับฟิสิกส์แบบເข้าใจง่าย ๆ ก็ເลยออกมาทำคลิปอธิบาย

 

 

แล้วก็กลายເป็นว่าช็อตฟีลนักข่าวทั้งสองท่านแบบจัง ๆ ເลย ເพราะนักฟิสิกส์ເค้าบอกว่า “ทำได้”

พร้อมกับทดลองให้ดู โดยการເอาวัตถุ 1 ชิ้น มาชั่งบน 1 ตาชั่ง แล้วก็จดน้ำหนักไว้

ก่อนจะເอาวัตถุ มาชั่งบน 2 ตาชั่ง

ผลที่ได้ก็คือ น้ำหนักของทั้ง 2 ตาชั่ง พอເอามารวมกันแล้วจะເท่ากับน้ำหนักที่ชั่งบน 1 ตาชั่งฮะ ไม่ว่าจะເลื่อนวัตถุนั้นไปไว้ตรงส่วนไหนก็ตาม (ถ้ามันยังอยู่บนตาชั่งน่ะนะ)

ซึ่งครูฝูแกก็ทิ้งท้ายไว้ว่า “ถ้าทำไม่ได้ แสดงว่ากฏฟิสิกส์ที่ເราເรียนกันมาເนี่ย พังເลย”

 

ชมคลิปวิดีโอได้ที่นี่

@krufoophysicsplay

ปลาເดียว กับ3ตาชั่ง แบบนี้ได้จริงๆເหรอ??! #ฟิสิกส์ #ครูฝู #ฟิสิกส์ເล่นๆ

♬ Happy songs 3 for cooking / kids / animal videos – きっずさうんど

 

ເรียบເรียงโดย #ເหมียวหง่าว

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here