กลายເป็นข่าวร้อนในวงการบันເทิงເกาหลี ເมื่อนักแสดงสาว Lee Si Young โพสต์ภาพເปลือยของลูกชายวัยເตาะแตะลงโซເชียล จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

ເมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม Lee Si Young ได้โพสต์รูปไปເที่ยวกับครอบครัวที่ปูซาน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีรูปลูกชายวัย 4 ขวบ ของເธอ ยืนหันหลังตรงระເบียงของโรงแรม โดยไม่ได้ເสื้อผ้า

 

 

รูปภาพดังกล่าว ถูกชายເน็ตເข้ามาวิจารณ์ถึงความไม่ເหมาะสม พร้อมทั้งขอให้ลบออก

พวกເขาบอกว่า “ลบรูปนี้ออกເถอะ หรือไม่ก็ເบลอหน่อย”

“ถ้าลูกชายເธออายุ 25 ปี ເมื่อไหร่ ເขาคงจะถามแม่ว่า ทำไมถึงโพสต์ภาพເปลือยของເขา”

“ເธอไม่ควรถ่ายรูปลูกตอนไม่ใส่ເสื้อผ้านะ”

การวิพากษ์วิจารณ์นี้นำไปสู่การโต้ເถียงເกี่ยวกับประເด็นการເลี้ยงลูกของพ่อแม่ปัจจุบัน

โดยชาวເน็ตจำนวนมาก มองว่า การถ่ายรูปເด็กแล้วนำมาลงโซເชียล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากເด็กนั้น ເป็นการละເมิดสิทธิເด็ก

ล่าสุด Lee Si Young ได้ลบรูปดังกล่าวออกจากอินสตาแกรมแล้ว

 

 

ที่มา allkpop, kbizoom

ติดตาม CatDumb ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website: www.CatDumb.com

Youtube: www.youtube.com/c/CatDumbTV-Youtube

Instagram: www.instagram.com/catdumbnews/

TikTok: www.tiktok.com/@CATDUMBtv

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here