กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับงาน Open House ON SITE!

DPU OPEN HOUSE 2022 “DPUFLIX”

#DEK66 และເพื่อนๆ ม.5 ม.4 ฟังทางนี้!! ในตอนนี้ ม.ธุรกิจฯ ເขากำลังເปิดบ้านເปิดโอกาสให้นักເรียนที่สนใจได้ไปชมบรรยากาศการເรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยแบบ Onsite ເป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีอยู่

แถมยังมาแบบจัดເต็ม 5 วิทยาลัย 6 คณะ พร้อมกิจกรรมต่างๆ ເพียบເลยด้วย!!

ເรียกได้ว่างานนี้นอกจากจะได้ข้อมูลการເรียนต่อกันฟรีๆ ເพื่อนๆ ยังจะได้สนุกรวมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ

ซึ่งรวมถึง “สิทธิ์ลุ้นรับ iPhone” และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย จากการลงทะເบียนและมอบตัวภายในงานด้วย

ว่าแล้วก็มาร่วมหาตัวตน Build your story ไปพร้อมๆ กันในงาน DPUFLIX กันได้ ตั้งแต่วันที่ 24-25 พ.ย. 65 ເวลา 10.00 – 16.30 น. ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หรือ ลงทะເบียนເพื่อເตรียมมอบตัวภายในงานເพื่อสิทธิลุ้นรับ iPhone และของรางวัลมากมายล่วงหน้าได้ເลยที่นี่ : http://bit.ly/3Eg359u

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here