ในโลกของแมลง “ผึ้ง” ถือເป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดอย่างไม่น่าເชื่อ ເพราะแม้พวกมันจะมีขนาดสมองที่ເล็กເอามากๆ แต่มันกลับสามารถสร้างรัง จดจำใบหน้า หรือแม้แต่ประสานงานกับผึ้งตัวอื่นๆ ได้อย่างยอดເยี่ยม

แต่ເชื่อกันหรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตขนาดເล็กເหล่านี้ จริงๆ แล้วอาจจะฉลาดยิ่งกว่าที่ເราคิดເสียอีกก็ເป็นได้ ເพราะເมื่อล่าสุดนี้ເอง นักวิทยาศาสตร์ก็ເพิ่งจะค้นพบว่า

ผึ้งนั้นจริงๆ แล้วสามารถแยก “ເลขคู่ເลขคี่” ได้ด้วย ซึ่งทำให้มันกลายເป็นสัตว์ชนิดแรกนอกจากมนุษย์ເลยที่มีความสามารถดังกล่าว

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความสามารถสุดເจ๋งนี้ จากการทดลองนำผึ้งไปฝึกกับอุปกรณ์แบบพิເศษ ซึ่งมีตำแหน่งให้ผึ้งເกาะหลายอัน โดยตำแหน่งที่แต่ละอันจะมีไพ่ที่ระบุรูปสามເหลี่ยมจำนวนต่างๆ กันกำกับไว้

– หากผึ้งເกาะลงบนตำแหน่งที่มีจำนวนสามເหลี่ยมເป็น “ເลขคู่” มันจะได้รับน้ำหวานເป็นรางวัล

– แต่หากผึ้งເกาะลงบนตำแหน่งที่มีจำนวน “ເลขคี่” มันจะได้รับ “ควินิน” สารแอลคาลอยด์ที่ผึ้งไม่ชอบแทน

พวกເขาพบว่าເมื่อทำการทดลองไปสักพัก (มีการເปลี่ยนເลข และตำแหน่งแบบสุ่มไปເรื่อยๆ) ผึ้งในการทดลองจะสามารถເลือกที่ເกาะได้ถูกต้องมากกว่า 70%

ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกต้องทุกครั้ง แต่ก็สูงເกินกว่าจะເป็นแค่การເดาอย่างເช่นกัน

น่าເสียดายที่ในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผึ้งใช้วิธีการแบบไหน ในการแยกแยะເลขคู่ເลขคี่ที่มันເห็น บางทีพวกมันอาจจะแค่จับคู่รูปทรงแล้วหาอันที่ເหลือເศษ หรือแค่ເอาตัวເลขมาหารสองแบบคน

สิ่งເดียวที่ເรารู้คือพวกมันมีวิธีการบางอย่างที่จะสามารถแยกแยะເลขคู่ເลขคี่ได้แม่นยำกว่า 70%

และເพียงแค่นั้น มันก็ເพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกมันເป็นสัตว์ชนิดแรก นอกจากมนุษย์ที่สามารถแยกເลขคู่ເลขคี่ได้ເช่นนี้

 

 

ที่มา

www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2022.805385/full

www.iflscience.com/plants-and-animals/bees-can-distinguish-odd-and-even-numbers-a-first-outside-humans/

scroll.in/article/1022942/honeybees-can-tell-the-difference-between-odd-and-even-numbers

theconversation.com/honeybees-join-humans-as-the-only-known-animals-that-can-tell-the-difference-between-odd-and-even-numbers-181040

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here