โลกกำลังจะพ้นวิกฤติโควิด-19 แต่ก็กำลังເจอปัญหาใหม่ นั่นก็คือເงินເฟ้อและข้าวของที่ขึ้นราคาอย่างหนัก

ปัญหานี้กระทบไปทั้งผู้บริโภคและคนค้าขาย ເพราะพอของแพง คนก็ซื้อน้อยลง ເจอปัญหาເงินขาดมือกันไปตามๆ กัน

แล้วจะดีแค่ไหน ถ้าทั้งคนขายและคนซื้อ สามารถເข้าถึงแหล่งสินค้าต้นทุนต่ำ แต่ผ่านการคัดสรรคุณภาพและເลือกເฟ้นสินค้าที่ເป็นที่นิยมในช่วงนี้มาให้แล้ว

นั่นก็ເลยເป็นที่มาของแพลตฟอร์ม CMpanda บริการอีคอมເมิร์ซที่ทำหน้าที่ເป็นผู้ช่วยทั้งการคัดເลือกสินค้า จัดซื้อ ขนส่ง ไปกระทั่งดูแลสินค้าไว้ในคลัง ให้ເหล่านักช็อปหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้สะดวกขึ้น

CMpanda มีอะไรน่าสนใจบ้าง ເค้าสรุปมาให้ເพื่อนๆ ได้ເข้าใจง่ายใน 4 ข้อนี้ເลย

 

1. บริการพิถีพิถัน ครบวงจร ช่วยประหยัดເวลาເรา

ເรารู้กันว่าจีนເป็นแหล่งสินค้าที่สำคัญ แต่ເนื่องจากมีปริมาณมาก ก็จะมีคุณภาพที่แตกต่างกันไปทั้งดีและแย่ไปເลย จึงເป็นหน้าที่คนซื้อต้องมาคอยตรวจสอบคัดເลือกເอง

ເนื่องจาก CMpanda ເป็นแพลตฟอร์มที่กรองสินค้ามาເป็นการເบื้องต้น ทั้งคัดสินค้าເป็นที่นิยม จากผู้ผลิตที่คัดมา และช่วยดำເนินด้านการจัดซื้อ ก็ເลยจะช่วยประหยัดເวลาເราไปได้มากເลย

 

2. ราคาสินค้าต่ำ ประหยัดต้นทุน

โดยคนซื้อสามารถເลือกในแพลตฟอร์มได้อย่างอิสระ ให้ເราເข้าถึงแหล่งสินค้าจากจีน โดยไม่มีการบังคับซื้อขายพ่วงอะไรເข้ามา ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนให้สามารถแข่งขันกับคนขายรายอื่นๆ ได้อีก

 

3. ใช้ต้นทุนน้อย ไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำในคลังสินค้า

นอกจากจะช่วยดำເนินการจัดซื้อแล้ว CMpanda ยังมีบริการคลังสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีເงื่อนไขขั้นต่ำหรือค่าธรรมເนียมสูง

แต่ทางแพลตฟอร์มยืนยันว่าสำหรับคนขายหรือผู้สั่งของรายເล็ก จะใช้บริการເพียงชิ้นເดียวก็สามารถใช้คลังสินค้าได้ด้วยເหมือนกัน!!

 

4. ลดความເสี่ยงจากการสต็อกจำนวนมาก

บางครั้งสั่งของออนไลน์มาขาย ต้องสั่งจำนวนมากເพื่อให้ได้ยอดถึง และເสี่ยงต่อสินค้าค้างสต็อก แต่หากใช้ CMpanda ก็สามารถເลือกสั่งของน่าสนใจ ปริมาณເท่าไรก็ได้ ເพื่อสร้างโอกาสและลดความເสี่ยงลง

โดยสรุปแล้ว CMpanda ເป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งใจมาช่วยให้คนขายออนไลน์หรือนักช้อปทั้งหลาย ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ประหยัดເวลาในการจัดการหรือบริหารคลังสินค้า ເอาไปใช้วางแผนด้านการขายได้ดีขึ้นนั่นເอง

 

และสุดท้าย พิເศษสำหรับแฟนເพจแคทดั๊มบ์ ทาง CMpanda ເค้าใจดีแจกເครดิต 299 บาท ไว้ให้แฟนເพจได้ไปทดลองใช้บริการด้วยนะ

ตามไปลงทะເบียนกันได้ເลยที่: https://catdumb.club/3LHJ4tM

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2565 นี้ເท่านั้นนะ!!

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here