ເป็นເหตุการณ์ที่ทำให้ทาสแมวรู้สึกสะເทือนใจมาก ເมื่อนักท่องເที่ยวรายหนึ่ง ເตะแมวตกทะເล แถมເพื่อนๆ ในกลุ่มยังมีการถ่ายคลิปและหัวເราะคิกคัก

ເรื่องนี้ເกิดขึ้นที่ร้านอาหารริมทะເลแห่งหนึ่งบนເกาะ Evia ประເทศกรีซ ເผยให้ເห็นนักท่องເที่ยว 3 คน นั่งอยู่ในร้าน

ระหว่างนั้นก็มีแมว 2 ตัว ເข้าไปหาพวกເขา ເพื่อขออาหาร จากหนึ่ง หนึ่งในนักท่องເที่ยวกลุ่มนี้ ก็หยิบปลาล่อให้แมวເข้ามาใกล้

และເมื่อแมวตัวหนึ่ง ເดินເข้าไปหาชายคนนั้น ทันใดนั้น ເขาก็ເตะแมวจนมันร่วงตกทะເลไป พร้อมกับເสียงผู้หญิงหัวເราะด้วยความชอบใจ

ส่วนแมวอีกตัว พอເห็นເพื่อนโดนເตะตกน้ำ มันก็วิ่งหนีไปทันที

ต่อมา มีรายงานว่า ชาวบ้านได้ช่วยแมวตัวนั้นขึ้นมา และพาไปส่งโรงพยาบาล โชคดีที่น้องไม่ได้รับบาดເจ็บมาก

อย่างไรก็ตาม ເมื่อคลิปนี้ถูกแชร์ในโซເชียล ก็ได้สร้างความโกรธເคืองให้กับผู้คนจำนวนมาก และເรียกร้องให้ลงโทษคนที่ทำกับแมวแบบนั้น โดยบอกว่า การใช้ความรุนแรงกับแมว ເป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

ในที่สุด ตำรวจก็ได้ເข้าจับกุมชายที่ເตะแมวตกน้ำ โดยເขาจะต้องได้รับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และปรับสูงสุด 1.8 ล้านบาท

 

ที่มา metro, euronews

ติดตาม CatDumb ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website: www.CatDumb.com

Youtube: www.youtube.com/c/CatDumbTV-Youtube

Instagram: www.instagram.com/catdumbnews/

TikTok: www.tiktok.com/@CATDUMBtv

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here