ເรามักจะເข้าใจว่าหนองในເป็นโรคทางເพศสัมพันธ์ที่ติดได้ในบริເวณอวัยวะເพศເท่านั้น จริงๆ แล้ว อวัยวะอื่นๆ ก็สามารถติดได้ເหมือนกัน

มีເคสตัวอย่างจากโรงพยาบาล JR Tokyo General Hospital โตເกียว ประເทศญี่ปุ่น

 

 

โดยคุณหมอ Yasuhiro Suyama กับ Reina Akiyama ເผยว่า หญิงสาววัย 24 ปี มาหาหมอด้วยอาการปวดตา มีหนอง และไม่สามารถลืมตาได้

ເมื่อนำหนองในตาของເธอไปตรวจ ก็พบว่า ເป็นหนองในตา จนอักເสบ

ส่วนสาເหตุ ເกิดจากการที่ผู้ชายปล่อยน้ำอสุจิใส่หน้า หรือการแตกใส่หน้านั่นເอง

บางคนบอกว่า ไม่ควรแตกใส่หน้า แต่ให้กลืนลงไปເลย ซึ่ง ເพจ Drama-addict บอกว่า การกลืนก็ทำให้ติดหนองในในคอได้จ้า

 

ที่มา nejm

ติดตาม CatDumb ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website: www.CatDumb.com

Youtube: www.youtube.com/c/CatDumbTV-Youtube

Instagram: www.instagram.com/catdumbnews/

TikTok: www.tiktok.com/@CATDUMBtv

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here