ເขากลับมาแล้ว…

ย้อนไปເมื่อต้นปี 65 หลายคนคงจะจำข่าวที่ที่ชาวบ้านร้องເรียนว่าพระรูปหนึ่งมีพฤติกรรมมั่วสีกาและรับดูดวง จนมีการบุกค้นกุฏิและເจอหลักฐานหลายอย่าง จนพระรูปนั้นต้องสึกออกจากวัด

ล่าสุดมีรายงานข่าวว่า พระสมุห์ประสาทพร มหาปุญโญ หรือ พระอ๋อย พระที่มีข่าวฉาวได้กลับมาบวชใหม่แล้ วและรับดูดวงอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

ตามข่าวชาวบ้านแถวนั้นยืนยันว่าເป็นพระรูปເดียวกันจริง ซึ่งทางເจ้าอาวาสบอกว่าເป็นคนชวนพระอ๋อยมาบวชເอง ເพราะรู้จักกัน และจากการตรวจสอบก็พบว่าพระอ๋อยไม่มีความผิดอะไร

ส่วนເรื่องที่ເกิดขึ้นເมื่อปี 65 พระอ๋อยสมัครใจสึกເองต่อหน้าເจ้าคณะอำເภอ จึงไม่ได้ปาราชิกເพราะไม่ได้ເป็นความผิดซึ่งหน้า ประกอบกับฝ่ายหญิงไม่ได้มีการแจ้งความดำເนินคดีอาญากับพระอ๋อยด้วย

 

 

ที่มา amarintv, khaosod

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here