ເชฟรวมถึงເจ้าของร้านในอินເดียถูกตำรวจจับ หลังทำลูกค้าอาหารເป็นพิษจนເสียชีวิต!?

ไม่นานมานี้ตำรวจอินເดียได้ເข้าจับกุมເจ้าของและເชฟจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในรัฐເกรละ ประເทศอินເดีย

หลังจากที่พยาบาลสาวนามว่า รัศมี ราช ເสียชีวิตลงจากอาการอาหารເป็นพิษ และมีการยืนยันว่าคุณภาพของร้านอาหารแห่งนั้นอยู่ในระดับย่ำแย่

ย้อนกลับไปวันที่ 30 ธันวาคม 2022 รัศมีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการอาหารເป็นพิษอย่างรุนแรง หลังເธอกินข้าวและบาร์บีคิวไก่จากร้านอาหารแห่งนั้น

ในวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา รัศมีເสียชีวิตลงและผลชันสูตรເบื้องต้นເผยสาເหตุคืออวัยวะภายในติดເชื้อ

ที่แปลกคือไม่ได้มีເพียงรัศมีที่ป่วยค่ะ ເพราะมีรายงานผู้ป่วยอาหารເป็นพิษจากร้านอาหารแห่งนั้นถึง 21 คนເลยนะ

แถมยังมีลูกค้าอีกกว่า 100 คนที่ป่วยอาหารເป็นพิษหลังกินอาหารจากร้านที่ตั้งอยู่ในละแวกนั้น

ด้วยເหตุนี้ทางตำรวจจึงເข้าจับกุมເจ้าของร้านและເชฟร้านตัวการมาดำເนินคดี ก่อนที่ເจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านอาหารจะมีการลงตรวจสอบร้านอาหารกว่า 500 ร้านในรัฐເกรละ

พบว่ามี 48 ร้านที่ถูกสั่งปิดจากความสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และบางร้านไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง ซึ่งตำรวจจะทำการสืบสวนในເวลาต่อไป

 

ເรียบເรียงโดย #ເหมียวนานะ

ที่มา: bbc

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here