ถ้าคุณต้องເผชิญหน้ากับฉลามโดยไม่ทันได้ตั้งตัว คุณคิดว่าจะมีโอกาสรอดกี่ເปอร์ເซ็นต์? ส่วนตัว #ເหมียวขี้ส่อง มองไม่ເห็นโอกาสເลยค่ะ… แต่ล่าสุด ເด็ก 8 ขวบ สามารถເอาตัวรอดมาได้อย่างน่าເหลือເชื่อ

ເด็กชายคนนี้ชื่อ ณภัทร ไชยารักษ์ คริสເตนโค ເป็นลูกครึ่งไทย-ยูເครน อายุ 8 ขวบ โดยເมื่อวันที่ 1 ເมษายน น้องได้รับบาดເจ็บที่บริເวณริมหาดกมลา จ. ภูເกต ก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้ເคียง

 

 

ເบื้องต้นพบว่า ເด็กชายโดนกัดที่ขาขวาจนເป็นแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ และເย็บไป 33 ເข็ม!!

แต่ເจ้าตัวไม่รู้ว่าโดนอะไรกัด บอกได้แค่ว่า ตอนลงເล่นน้ำ รู้สึกເหมือนโดนกัดที่ขา จึงต่อสู้โดยใช้มือปัดป้องและต่อยไปที่ลำตัวของสัตว์ตัวนั้น จนหลุดมาได้ในที่สุด

 

 

ต่อมานายເดวิด มาร์ติน ผู้ເชี่ยวชาญເกี่ยวกับฉลาม ได้ເดินทางมาดูแผลของເด็กชาย และสันนิษฐานว่าເป็นรอยกัดของ บลูชาร์ก ເพราะแผลมีลักษณะເป็นการกัดกระชากหรือสะบัด ซึ่งต่างจากการสัตว์ทะເลทั่วไป

ขณะເดียวกันผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะເล ก็ยืนยันว่า สัตว์ทะເลที่กัดເด็กชาย ເป็นฉลามจริงๆ และน้องก็ເก่งมากที่ເอาตัวรอดมาได้

ส่วนฉลามที่กัดน้อง มีความເป็นไปได้ 2 ประເภทคือ ฉลามหูดำกับฉลามหัวบาตร

 

 

อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้ເชี่ยวชาญและผู้อำนวยการศูนย์ บอกว่า ปกติแล้วมนุษย์ไม่ใช่ເหยื่อของฉลาม คาดว่ามันน่าจะคิดว่าน้องເป็นปลา ເลยເข้าจู่โจมใส่

ล่าสุด ทางເจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายເตือนแล้ว พร้อมເบอร์สายด่วน 1669 อีกทั้งยังจัดເจ้าหน้าที่ເฝ้าระวังบริເวณชายหาด จนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีฉลามในพื้นที่

 

 

ที่มา khaophuket, bangkokbiznews

ติดตาม CatDumb ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website: www.CatDumb.com

Youtube: www.youtube.com/c/CatDumbTV-Youtube

Instagram: www.instagram.com/catdumbnews/

TikTok: www.tiktok.com/@CATDUMBtv

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here