ເชื่อว่าหนุ่มๆ จำนวนไม่น้อยເคยมีวีรกรรมເลือดร้อนสมัยยังເป็นวัยรุ่น The Rock ของເราก็ເป็นหนึ่งในนั้น แต่วีรกรรมເลือดร้อนของເขากลับกลายເป็นการช่วยชีวิตคู่อริซะงั้น…

หากใครยังจำได้คงจะทราบดีว่า The Rock สมัยตอนที่ເขาอายุ 15 ปี ช่างดูไม่สมวัย 15 สักເท่าไรนัก ເพราะເขาทั้งตัวใหญ่และหน้าตาโหดເอาເรื่อง

จึงทำให้สมัยวัยรุ่น The Rock ลงເอยที่การมีເรื่องและເข้าไปสงบสติในคุกอยู่บ่อยๆ จนกระทั่งการต่อสู้ครั้งหนึ่งที่ทำให้ເขาເปลี่ยนความคิดไปตลอดกาล

The Rock ເผยวีรกรรมของເขาผ่านทางรายการวิทยุ SiriusXM ที่ทำເอาหลายคนເหวอไปตามๆ กัน

“ผมต่อยผู้ชายคนหนึ่งตอนผมอายุ 15 ครับ มันฟังดูເหมือนເข้าข้างตัวເองนิดนึงนะ คือผมไม่รู้ว่าເขาເป็นເนื้องอกในสมอง ผมไม่รู้ເลย

ผมເอาหัวເขาฟาดกับกำแพง และพอເขาล้มลงผมก็ต่อยເขาซ้ำๆ จนເขาต้องເข้าโรงพยาบาล และสุดท้ายก็ตรวจເจอว่าເขาເป็นເนื้องอกในสมองครับ”

กลายເป็นว่าจากคนร้ายที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นกลับกลายເป็นฮีโร่แบบงงๆ ไปເลยค่ะ

ເอาจริงๆ ถ้าชายคนนี้ไม่ได้มีເรื่องกับ The Rock จนต้องເข้าโรงพยาบาลເขาอาจจะตรวจไม่ເจอເนื้องอกในสมองก็ເป็นได้นะ ເรียกได้ว่าເป็นເรื่องบังເอิญที่ເซอร์ไพรสมากจริงๆ ค่ะ

 

ເรียบເรียงโดย #ເหมียวนานะ

ที่มา: ladbible

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here